"Soliloquy"

trailer of theatre performance by Nieszka Bogusławska, Alicja Pilarczyk (Szczecin)